Empresa líder en la protecció de dades, més de 4000 clients ens avalen

Carrer de Panissars 23, 17600 FigueresTelf.: 972 60 62 62 info@privacityemporda.com www.privacityemporda.com

Canal de denúncia

Tal com especifiquem en el Codi Ètic, PRIVACITY EMPORDÀ proporciona un canal de denúncies perquè serveixi d’instrument per a elevar a la Direcció de l’organització qualsevol irregularitat o incompliment del Codi Ètic. Les denúncies no poden ser anònimes, no obstant, en tot cas es garantirà l’anonimat de la persona que la realitza.

OBJECTE DE LA DENÚNCIA
Expliqui quines activitats, omissions o fets creu o afirma que han constituït un incompliment del Codi Ètic de PRIVACITY EMPORDÀ o considera que en general constitueixen una mala pràctica.