USO IMAGEN(CA)

– Tractament del ÚS de la IMATGE

(es recomana desplegable)

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En [_NOMBRE_EMPRESA_] les dades obtingudes (imatge i, en el seu cas, veu), amb la finalitat de publicar dites imatges en webs o xarxes socials, així com en altres suports de difusió, com revistes, publicacions, etc., per realitzar accions de publicitat o difusió de les nostres activitats.

No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran des que l’usuari presta el seu consentiment fins que retira aquest consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

Consentiment de l’interessat: Ús de fotografies i, en el seu cas, vídeos on apareix la imatge d’interessats.

Així mateix, s’informa que atorgant el consentiment, les imatges poden ser publicades a la web de l’empresa, xarxes socials i qualsevol suport que l’empresa crea oportú per donar publicitat a les seves activitats, esdeveniments i serveis.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Seran publicades a la web de l’empresa i/o xarxes socials.

Transferències de dades a tercers països?

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.